DOKTORLARIMIZ

DOKTORLARIMIZ için yorumlar kapalı
Sorumlu Hekim ( Mesul Müdür ) : Dr. Güldane ÇETİNKAYA
Sorumlu Hekim : Tolunay Banu BUDAK
Sorumlu Uzman Hekim : İç Hst. Uzm. Dr Necmi UYSAL

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması için yorumlar kapalı

Kurumsal Faaliyet Şeması

Kurumsal Faaliyet Şeması için yorumlar kapalı

Amaç Ve Hedefler

Amaç Ve Hedefler için yorumlar kapalı

KURUMSAL AMAÇ  

Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

1.Etkililik(kanıta dayalı tıp) ilkesini; koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, hemodiyaliz sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirerek,

2.Verimlilik ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak,

 3. Hakkaniyet(temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak;

4.İnsaniyet(hizmet kalitesi) ilkesini; kaliteli ve kolay ulaşılabilir hemediyaliz  hizmeti sunarak  

Bu ilkeleri yerine getirmekteyiz. Bu ilkeleri yerine getirerek; kurumumuzun amacı olarak hizmet vermekteyiz.

KURUMSAL HEDEFLER

 • Merkezimizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,
 • Yenilikçi ve kendini geliştiren anlayışı benimsemek,
 • Merkezimizdeki hasta bekleme alanlarında hastalarımızın raha ve konforunu sağlamak için, bekleme alanlarını ve oturma gruplarının durumlarını hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlemek ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak,
 • Merkezimizdeki tüm kalite çalışmalarına yönelik yenilikçi ve kendini geliştiren anlayış çerçevesinde ilgili ekipleri oluşturmak, ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vererek tüm birimlerde yenilikçi düzenlemeler yapmak, yapılan düzenlemeleri sürekli güncel tutmak,
 • Diyaliz Merkezi çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak,
 • Merkezimizin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak,
 • Merkezimizin binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak,
 • Merkez teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek,
 • Merkezimizin görsel alanlarını modernize etmek,
 • Ihtiyaçlar doğrultusunda Diyaliz Merkezin’de çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak,
 • Diyaliz Merkezi çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek
 • Diyaliz Merkezi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme
 • Nitelikli hasta muayene ve tedavi hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve maddi kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak daha çok sayıda hastaya muayene ve tedavi hizmeti vermek
 • Modern çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerin imkanları kullanılarak kolay ulaşılabilir, disiplinli, nitelikli, ekonomik, sürekli gelişen güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
 • Hasta güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması,
 •  Çalışanların güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması,
 • İsrafın önlenmesi

KURUMSAL AMAÇ   Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan; 1.Etkililik(kanıta dayalı tıp) ilkesini; koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, hemodiyaliz sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirerek, 2.Verimlilik ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlayarak,  3. Hakkaniyet(temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutarak; 4.İnsaniyet(hizmet kalitesi) ilkesini; kaliteli ve kolay ulaşılabilir […]

Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon için yorumlar kapalı

MİSYONUMUZ

Hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, başka sağlık kuruluşlarından hizmet almalarına gerek duymayacakları, güvenilir, hasta – hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı sağlıklı yaşam ortakları olmak

VİZYONUMUZ

Çalışanlarımız ile birlikte sürekli gelişerek, ulusal ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti anlayışı ile yaşam kalitesini artırarak, sağlığın merkezi olmak.

DEĞERLERİMİZ

·     Tıbbi Etik Kurallara Uygunluk
·     İnsana Saygı
·     Güvenilirlik
·     Ekip Çalışması
·     Çevreye Saygı
·     Empatik Yaklaşım
·     Hakkaniyet
·     Tarafsızlık
·     Dürüstlük
·     Şeffaflık
·     Bilgi Güvenliği

KURUMSAL HEDEF VE AMAÇLAR

Hastalarımıza vereceğimiz sağlık hizmetlerini; tüm hukuki ve etik kurallar çerçevesinde,  hasta ve çalışan güvenliğini maksimum derecede sağlayarak ve memnuniyetlerini gözeterek gerçekleştirmektir.

MİSYONUMUZ Hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, başka sağlık kuruluşlarından hizmet almalarına gerek duymayacakları, güvenilir, hasta – hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı sağlıklı yaşam ortakları olmak VİZYONUMUZ Çalışanlarımız ile birlikte sürekli gelişerek, ulusal ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti anlayışı ile yaşam […]

Contact

Contact için yorumlar kapalı

IMG_6029

IMG_6029 için yorumlar kapalı

IMG_6027

IMG_6027 için yorumlar kapalı

IMG_6018

IMG_6018 için yorumlar kapalı

Afyon Diyaliz

Afyon Diyaliz için yorumlar kapalı