Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

Hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, başka sağlık kuruluşlarından hizmet almalarına gerek duymayacakları, güvenilir, hasta – hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı sağlıklı yaşam ortakları olmak

VİZYONUMUZ

Çalışanlarımız ile birlikte sürekli gelişerek, ulusal ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti anlayışı ile yaşam kalitesini artırarak, sağlığın merkezi olmak.

DEĞERLERİMİZ

·     Tıbbi Etik Kurallara Uygunluk
·     İnsana Saygı
·     Güvenilirlik
·     Ekip Çalışması
·     Çevreye Saygı
·     Empatik Yaklaşım
·     Hakkaniyet
·     Tarafsızlık
·     Dürüstlük
·     Şeffaflık
·     Bilgi Güvenliği

KURUMSAL HEDEF VE AMAÇLAR

Hastalarımıza vereceğimiz sağlık hizmetlerini; tüm hukuki ve etik kurallar çerçevesinde,  hasta ve çalışan güvenliğini maksimum derecede sağlayarak ve memnuniyetlerini gözeterek gerçekleştirmektir.